TENDER CO.,LTD. ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

บริษัท เทนเดอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท ประกอบกิจการ จำหน่ายและให้บริการซ่อม ผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า “ ตราอักษร “ TENDER  GENERATOR  SET ”  ตั้งอยู่เลขที่ 150/59 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  [ติดต่อบริษัท]    มีโรงงานประกอบและซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประเภท ร.ง. 4

ประวัติความเป็นมา 

บริษัท เทนเดอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2543 จากผลกระทบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2540   “วิกฤตต้มยำกุ้ง” ภาคธุรกิจของเอกชน ไม่ว่าจะเป็น สถาบันการเงิน บ้านจัดสรร และผู้จำหน่ายสินค้าบางราย ได้ปิดกิจการ พนักงานถูกปลด  ทำให้สินค้าที่ต้องมีการบำรุงรักษาขาดการดูแล จากผู้ชำนาญเฉพาะทาง เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น

ทำให้ทีมวิศวกร และช่างเทคนิค ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีประสบการณ์ทางด้านงานผลิต, งานประกอบ และการให้บริการหลังการขาย ได้รวมทีมกันโดยมี นายศุภชัย ศรีสวัสดิ์ วิศวกรไฟฟ้าฯ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านนี้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2527 เป็นหัวหน้าทีม เพื่อรองรับงานบริการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในระยะแรก (ก่อน ปี พ.ศ.2543 รับจ้างอิสระ งานบริการฯ) ในเวลาต่อมาทางบริษัทได้มีรากฐานที่มั่นคง สิ่งที่ทำให้บริษัทขยายตัวได้นั้น เป็นเพราะสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ทำมา และได้พัฒนาตามลำดับความสำคัญๆ ดังนี้

พ.ศ. 2543  

ได้จดทะเบียน บจก. เริ่มประกอบ เพื่อจำหน่ายและให้บริการซ่อม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

พ.ศ. 2546 

เริ่มต้นเป็นผู้จำหน่ายหลักให้กับ “ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”  

พ.ศ. 2547  

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายหลักให้กับ “SCG”

 

เริ่มต้นเป็นผู้จำหน่ายให้กับบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

 

เริ่มต้นเป็นผู้จำหน่ายให้กับ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

 

เริ่มต้นเป็นผู้จำหน่ายให้กับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

พ.ศ. 2548   

เริ่มต้นเป็นผู้จำหน่ายให้กับเครือชินวัตร,

 

ส่งออกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไปยังประเทศกัมพูชา 40 เครื่อง (สัญญาแรก)

พ.ศ. 2549

เริ่มต้นเป็นผู้จำหน่ายให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ

  ส่งออกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไปยังลาวเทเลคอม 4 เครื่อง (สัญญาแรก)

 

ส่งออกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไปยังประเทศกัมพูชา 40 เครื่อง (สัญญาที่ 2)

พ.ศ. 2550   

เริ่มต้นเป็นผู้จำหน่ายหลักให้กับ “IBM.”

 

ส่งออกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไปยังลาวเทเลคอม 33 เครื่อง (สัญญาที่ 2)

พ.ศ. 2551  

โครงการ ธกส. 14 เครื่อง  

 

เริ่มต้นเป็นผู้จำหน่ายให้กับ  Emerson Network Power   

พ.ศ. 2552  

โครงการ ธกส. 17 เครื่อง  

พ.ศ. 2553  

เริ่มต้นเป็นผู้จำหน่ายหลักให้ “Thai Kandenko” 

 

โครงการ ธกส. 29  เครื่อง  

พ.ศ. 2554 

โครงการ ธกส. 104  เครื่อง (14/02/2554)  

 

ส่งออกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไปยังเหมืองทอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พ.ศ. 2555 

โครงการ ธกส. 70  เครื่อง (17/02/2555)  

พ.ศ. 2556 

โครงการ ธกส. 109  เครื่อง (22/11/2555)  

พ.ศ. 2557 

โครงการ ธกส. 150  เครื่อง (27/08/2557)  

พ.ศ. 2559 

เริ่มต้นเป็นผู้จำหน่ายให้กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัดรวม 12  เครื่อง  

 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำอุตสาหรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าคุณภาพ  ดูแลรับประกันตามคำมั่นสัญญา

 

พันธกิจ

บริษัท เทนเดอร์ จำกัด มีเป้าหมายดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายหลัก 6 ประการ โดยมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อผู้รับบริการ   และจะมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้งานได้ง่าย

นโยบายของเรา

1. การบริหารและดำเนินกิจการ ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและยึดมั่นในคุณธรรม โดยมุ่งให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดอย่างเสมอภาค

2. สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทฯ
3. พัฒนาบริษัทฯ ให้มั่นคงและก้าวหน้า มีความพร้อมที่จะรองรับต่อสภาวะต่างๆ ของตลาดและการผันแปรของเศรษฐกิจ
4. พัฒนาการจัดการให้ทันสมัยอย่างมีระบบเพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและเป็นผู้นำด้านงานบริการหลังการขาย
5. สร้างสรรค์บริษัทฯ จัดการบริหารและดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้มีความมั่นคงและต่อเนื่องตลอดไป
6. ให้การพัฒนาฝึกอบรมแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงเพื่อให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาตามความสามารถได้อย่างเต็มที่