พิกัดกำลัง (Power rating) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

พิกัดกำลัง (Power rating) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ค่าพิกัดกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือเครื่องปั่นไฟ เป็นกำลังสุทธิที่จ่ายให้กับโหลดที่ขั้วต่อด้านออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยไม่รวมกำลังที่จ่ายให้โหลด ภายในของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กำหนดเป็น kVA ที่ความถี่พิกัด (Rated Frequency) และค่าตัวประกอบกำลังมีค่าเป็น 0.8 Lagging เว้นแต่มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น พิกัดกำลังตามมาตรฐาน ISO 8525-1 (2018) พิกัดกำลังแบบต่อเนื่อง (Continuous Power (COP) หรือ Base Load power) พิกัดกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบนี้เหมาะสำหรับการใช้ Read More

หลักการทำงานของเครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

หลักการทำงานของเครื่องปั่นไฟ เครื่องปั่นไฟ หรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Generator ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับระบบไฟฟ้า ที่ต้องการความต่อเนื่องในการใช้งานที่ประสบกับปัญหาไฟฟ้าตกหรือดับบ่อย ที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจในยุคปัจจุบันได้ระดับหนึ่ง เครื่องปั่นไฟนั้น มีหลักการทำงานในเชิงวิศวกรรม โดยการแปลง”พลังงานกล” เป็น “พลังงานไฟฟ้า” ซึ่งจะอาศัยการหมุนวนของขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็ก หรืออาศัยการหมุนวนของสนามแม่เหล็กตัดกับขวดลวด ชนิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟกระแสสลับ ( Read More

11 ข้อควรรู้ ก่อนการใช้งานเครื่องปั่นไฟ

11 ข้อควรรู้ ก่อนการใช้งานเครื่องปั่นไฟ  ในบทความนี้ บริษัท เทนเดอร์ จำกัด ผู้นำในผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมถึงงานบริการและอะไหล่เกี่ยวกับเครื่องปั่นไฟที่ครบครัน ขอนำเสนอ “11 ข้อควรรู้ ก่อนการใช้งานเครื่องปั่นไฟ” มาติดตามกันได้เลยครับ ขั้นตอนแรกในการเริ่มใช้งานเครื่องปั่นไฟทุกครั้ง คุณจะต้องมีการศึกษาคู่มือการใช้งานของเครื่องปั่นไฟโดยละเอียด และจะต้องมีการตรวจสอบสวิตซ์ไฟและอุปกรณ์ต่างๆให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงศึกษาตำแหน่งวาล์ว การเปิดและปิดเครื่องปั่นไฟ เพื่อที่จะสามารถควบคุมเครื่องปั่นไฟได้อย่างแม่นยำ Read More

ดูแลรักษาเครื่องปั่นไฟอย่างไรให้ถูกวิธี

1.  ก่อนการตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องปั่นไฟของคุณทุกครั้ง คุณจะต้องทำการปิดสวิตซ์ไฟและปิดระบบการจ่ายไฟของเครื่องปั่นไฟก่อนเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องยนต์ ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดเองขณะทำการตรวจเช็คได้ 2.  ในทุกการใช้งานตลอดระยะเวลา 20 ชั่วโมงของการใช้งานเครื่องปั่นไฟ คุณจะต้องตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องปั่นไฟ ดังนี้ ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ โดยระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องปั่นไฟที่เหลือ จะต้องไม่มีตะกอนหรือคราบดำปรากฏให้เห็น และจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องยนต์ทุกครั้งก่อนการใช้ง Read More