TENDER CO.,LTD เราพร้อมเสมอสำหรับงานบริการหลังการขาย เรามีโรงงานประกอบและซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประเภท ร.ง. 4
ได้ก่อตั้งขึ้นโดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีประสบการณ์ทางด้านงานผลิต ,งานประกอบ และการให้บริการหลังการขายมามากกว่า 20 ปี

ซึ่งเราตระหนักดีว่า การบริการและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของท่านให้มีความพร้อมอยู่เสมอนั้น จะสามารถสร้างประโยชน์ต่อกิจการของท่านได้สูงสุด
บริษัทฯ มีผลงานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานชั้นนำในประเทศและยังได้ส่งไปติดตั้งรวมทั้งให้บริการหลังการขายที่ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

งานบริการหลังการขาย

TENDER CO.,LTD. คือ "ผู้ดูแลแทนท่าน" การใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาตามวาระ การบริการที่ดีกว่า มีคุณภาพสูง ถูกต้องทางเทคนิค
ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เป็นปัจจัยสำคัญในการให้ประโยชน์สูงสุด และเป็นเครื่องประกันถึงศักยภาพของงาน

เรามีบริการ :

· บริการตรวจเช็คเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อม
· บริการตรวจซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อเกิดขัดข้อง
· บริการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามวาระ
· บริการรับพันลวดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
· บริการตรวจซ่อมและจัดหาชุดควบคุมอัตโนมัติ AMF., ATS , AVR.
· บริการช่างเทคนิคเพื่อสำรองไว้คอยแก้ไขปัญหาในหน่วยงานของท่าน
· บริการให้คำปรึกษา "ฟรี"

งานติดตั้ง

.TENDER CO.,LTD. มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการติดตั้ง มีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจอุปกรณ์ในระบบเป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านความปลอดภัย
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานและการตรวจสอบงานหลังติดตั้ง

· ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
· ติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
· เคลื่อนย้าย- ปรับปรุงและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

งานติดตั้งระบบห้องเก็บเสียง

.TENDER CO.,LTD. มีทีมวิศกรออกแบบคำนวณขนาดของห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมติดตั้งวัสดุเก็บเสียง ช่องอากาศเข้า (Air intet attenuator)
ช่องระบายอากาศออก(Air outlet attenuator) และติดตั้งระบบเก็บเสียงรอบผนังกำแพง,ฝ้าเพดาน สำหรับห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยเฉพาะ
โดยใช้ฉนวนดูดซับเสียงชนิดฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแล้วหุ้มผิวหน้าด้วยผ้าใยแก้วทอพิเศษชนิดไม่ติดไฟ ออกแบบและใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตราฐานสากล

งานบริการทดสอบภาระโหลด

.TENDER CO.,LTD. ให้บริการรับทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้านอกสถานที่ด้วยเครื่องทดสอบโหลดเทียม(Dummy Load Test) ขนาด 500 kw. ,Power Factor 1.0,
มีโปรแกรมบันทึกค่าการทดสอบฯพร้อมสายไฟฟ้าและช่างควบคุมเครื่อง